kinezyterapia

Kinezyterapia (z greckiekgo kinesis oznacza ruch)- ta dziedzina fizjoterapii oznacza LECZENIE RUCHEM, czyli gimnastykę leczniczą. Ruch jest środkiem leczniczym, który wpływa na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niespraności fizycznej. Wyróżniamy kinezyterapię miejscową czyli następujące rodzaje ćwiczeń: bierne, izometryczne, czynno- bierne, samowspomagane, czynne, synergistyczne, oddechowe oraz wyciągi oraz kinezyterapię ogólną czyli: ćwiczenia ogólnokondycyjne, gimnastykę poranną, ćwiczenia w wodzie oraz sport inwalidów.

  • Szeroko pojęta kinezyterapia znajduję swoje zastosowanie w schorzeniach:
    ortopedycznych (złamania, choroby wrodzone, endoprotezoplastyka, urazy itp.)
  • neurologicznych (udary, porażenia nerwów, zwyrodnienia kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa, zespół cieśni nadgarstka itp.)
  • reumatologicznych (RZS, ZZSK, ŁZS itp.)
  • ginekologicznych (po porodzie, nietrzymanie moczu)
  • pulmonologicznych (ćwiczenia oddechowe)
  • dziecięcych

Kontakt

FAH - Fizjoterapia
Aleksandra Hermann

tel. 609 415 241
email: biuro@fah.com.pl

ul. Ks. Frelichowskiego 9
87-152 Warszewice
woj. kujawsko-pomorskie